Контакти

Свържете се с нас

Нашите локации

  • Основно училище – 1900 Kane St. Houston, TX 77007.  Ние сме в стая 116. Телефонът е 773.968.9079
  • Втора локация за училището – Hosanna Lutheran Church на 16526 Ella Blvd, Houston, TX 77090.
  • Пощенски адрес на Фондацията – 3614 Acorn Way Ln. Spring, TX 77389

Социални медии